Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

GİRİŞ

MEHMET HAMDEMİRCİ (Veri Sorumlusu), Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde işleme faaliyetini yürütmektedir. Kişisel verileriniz işlenmeden önce MEHMET HAMDEMİRCİ (Veri Sorumlusu) mutlaka aydınlatma metnini tarafınıza sunacak ve işleme faaliyetinin amaçları ve diğer hususlarda aydınlatacaktır.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız için https://luura.com.tr adresimizde yer alan (https://luura.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi) linkini ziyaret ediniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

MEHMET HAMDEMİRCİ, ad, soyad, adres, iletişim, e-mail, fatura adresi, IBAN numarası, banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, kimlik fotokopileri, imza sirkülerleri, imza, fotoğraf, gibi kişisel verilerinizi; MEHMET HAMDEMİRCİ’ın ticari faaliyetlerini sürdürülmesi, tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşme ilişkilerinin takip edilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, istatistiksel çalışma ve analizlerin yapılması, iş ortakları ile birlikte sürdürülen yazılım ve tanıtım projelerinin sürdürülmesi için, “Kanun”a uygun olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. İnternet sayfamızı veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir. Kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar KVKK m.5’de düzenlenmiş olup, sözleşme ilişkilerinin takibi, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme, dava ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşulu ile açık rıza şartını ortadan kaldırmaktadır. Açık rıza alınması gereken alanlarda tarafınız öncelikle kişisel verilerinizin neden işlendiğine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni” konusunda bilgilendirilecek sonrasında da özgür iradenizle sadece belli bir konuya yönelik hazırlamış olduğumuz açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz aşağıdaki kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / e-posta kanalı ile / bulut sistemine aktarılmaktadır:

a. Anlaşmalı olduğumuz bulut hizmet sağlayıcıları

b. Emniyet Genel Müdürlüğü,

c. E-posta Kanalı ile ilgili e-posta hizmet sağlayıcısı

ç. İş ve Çözüm Ortakları

d. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına,

e. Veri işleyen ve Veri sorumlularına,

1. maddede düzenlenen amaçlarla aktarılır.

Henüz Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından düzenlenmiş bir BCR olmadığından ve kişisel verilerin işlenmesinde güvenli ülkeler listesi yayımlanmadığından e posta gönderilmesi yolu ile aktardığımız kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

“Kanun”un 9. maddesi uyarınca MEHMET HAMDEMİRCİ’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, MEHMET HAMDEMİRCİ’ın ticari faaliyetlerinin politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, MEHMET HAMDEMİRCİ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, MEHMET HAMDEMİRCİ’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, “Kanun”da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarılır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK m.11’de düzenlenen;

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

ii. İşlenmiş ise bilgi talep etmek,

iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını, bunların amacına uygun olarak kullanılıp

kullanmadığını öğrenmek,

iv. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

v. Eksik ve yanlış işleme durumunda düzeltilmesini, güncellenmesini istemek,

vi. 11. maddede düzenlenen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,

vii. Kişisel verilerinizin otomatik olarak analiz edilerek aleyhinize bir durumun çıkması halinde

itiraz etmek,

viii. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığınız zararın tazminini

istemek.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ

Kişisel verilerin korunması politikamızda da belirttiğimiz gibi saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. MEHMET HAMDEMİRCİ, değişen koşullar nedeni ile ‘Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapabilir. Güncel versiyon için https://luura.com.tr adresimizde yer alan (https://luura.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi) linkini ziyaret ediniz.Ayrıca haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://luura.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde Büyükçekmece Kumburgaz E-5 karayolu üzeri Seher 2 Sokak, İstanbul adresimize ve sistemimizde bulunan kayıtlı elektronik e-posta adresiniz ile [email protected] e-mail adresimize göndermeniz halinde talebiniz 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır.